Privatnost | Dijaspora Oglasi

Uslovi korišćenja Dijaspora.online

Korišćenjem ovog oglasnog portala pristajete na opšte uslove i pravila korišćenja. Dijaspora.online zadržava pravo izmene ovih opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave. O promenama uslova korišćenja možete se obavestiti isključivo na ovoj stranici – opšta pravila i uslovi korišćenja.


Zabranjeno je oglašavanje :

 • proizvoda/usluga/informacija koje krše bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon. Uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone koji se odnose na autorsko pravo, zaštitni znak, patent ili poslovne tajne.
 • proizvodi/usluge/informacije koje podstiču ponašanje koje bi se smatralo krivičnim delom. Ili na bilo koji drugi način suprotno zakonu krše prava bilo koje treće strane.
 • medicinskih ili alternativnih medicinskih procedura i metoda koje krše zakon, opojnih droga i njihova upotreba. Farmaceutskih i medicinskih proizvoda/usluga koji zahtevaju dozvolu za prodaju ili reklamiranje.
 • vatrenog oružja i municije ili bilo kog drugog zakonom zabranjenog oružja, opasnim sredstvima koja podležu posebnim pravilima od strane zakona
 • prostitucije, pornografije i kockarskih aktivnosti
 • podataka o drugim licima, zlonamernog softvera, piratskih kopija proizvoda, piramidalnih šema ili sličnih nelegalnih poslovnih aktivnosti u drugom obliku
 • proizvodi/usluge/informacije za koje niste dobili sve potrebne dozvole ili odobrenja, a zahtevaju ih
 • neistinitih i lažnih proizvoda/usluga/informacija sa ciljem da dovedete nekog u zabludu i na taj način pribavite korist po bilo kom osnovu ili oštetite neko lice ili stranu
 • Sve druge zakonom zabranjene aktivnosti/proizvode/informacije

Zaštita i upotreba podataka

Zaštita vaših ličnih podataka veoma nam je važna. Dijaspora oglasi preduzima potrebne radnje kako bi se osigurala zaštita vaših podataka koje vi unostite prilikom oglašavanja. Ukoliko koristite sajt Dijaspora Oglasi, saglasni ste s time da sve informacije i ostale vrste podataka koje ste predali budu dostupni svima koji su za njih zainteresovani, pre svega se odnosi na posetioce Dijaspora.online kao i organe vlasti ukoliko se ukaže potreba. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja.


Vlasništvo nad sadržajem oglasa

Vlasništvo nad sadržajem i drugim materijalom poput fotografija koje korisnici postavljaju imaju isključivo isti ti korisnici koji su ih i objavili. Iz toga proističe da su isti, kao vlasnici sadržaja, isključivo sami ogovorni za sadržaj i snose punu odgovornost za isti.

Takođe, korisnici portala u ulozi posetioca, zainteresovane strane za sadržaj oglasa prihvataju da tačnost, sadržina, celovitost, zakonitost, pouzdanost prikazanih oglasa snosi osoba koja je postavila oglas. Iz toga proističe da bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli na portalu Dijaspora.online, sam portal ne može biti odgovoran vama za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili bilo kakvu vrstu štete.

Dijaspora.online zadržava pravo na da ukoloni oglas korisnika, ukoliko se kosi sa navedenim pravilima i zakonom, takođe i da preduzme druge korake kako bi onemogućila korisnike koji krše pravila u toj nameri.


Forma i sadržaj oglasa

Dozvoljeno je oglašavati se u duhu namene ovog portala, a to su isključivo mali oglasi. Zabranjeno je:

 • Postavljanje oglasa u tuđe ime
 • Postavljanje oglasa sa informacijama drugih lica: ime, prezime, slike, email, broj telefona, adresa, web adresa na društvenim mrežama ili bilo koji druga forma koja ima ovu namenu
 • Učestalo ponavljanje oglasa istog sadržaja
 • Postavljanje oglasa u kojem komentarišete neki drugi oglas. Ispod svakog oglasa postoji funkcionalnost komentarisanja oglasa, kao opcija da prijavite grešku u oglasu i to je pravi način da nam skrenete pažnju ako neki oglas krši pravila
 • Postavljanje oglasa vulgarnog sadržaja

Prestupi

Svako kršenje opštih uslova možete prijaviti putem maila: podrska@dijaspora.online